Vision - Mission - Værdier

VISION
Vi vil være den advokatvirksomhed, der ved rådgivning, sagsbehandling og service
skaber størst tilfredshed hos klienterne.

MISSION
Værdiskabende løsninger skabt på baggrund af engagement, høj faglighed og forretningsforståelse.

  • Vi er specialiserede, ligefremme og tilstræber hver dag at gøre det komplekse forståeligt
  • Vi tilfører værdi for vores klienter ved forretningsforståelse og viljen til at skabe resultater
  • Hovmøller & Thorup Advokatpartnerselskabs virke og opgavetilgang er baseret på ordentlighed, dedikerede og
    kompetente medarbejdere, anvendelse af den relevante teknologi og løbende kommunikation samt
    forventningsafstemning med vores klienter.
  • Vi har højt til loftet og bestræber os på, at vores hus er et rart sted at komme både for vores medarbejdere
    og ikke mindst for vores klienter

VÆRDIER
Værdierne hos Hovmøller & Thorup Advokatpartnerselskab er med til at definere vores kultur og er en vigtig del
af såvel vores vision som vores mission.
Værdierne fortæller, hvem vi er, og hvordan vi behandler hinanden.
De er vigtige i forhold til vores medarbejdere og ikke mindst i forhold til vores klienter og samarbejdspartnere.

KVALITET
Vi har fokus på klientens behov og leverer værdiskabende løsninger til aftalt tid og til aftalt pris.
Vi skaber resultater på baggrund af forretningsforståelse og effektiv sagsbehandling, og vi går ikke på kompromis med vores juridiske faglighed.

ORDENTLIGHED
Vi tilstræber i enhver henseende at være ordentlige. Vi står ved vores ord og gør en ære ud af at udføre et godt og solidt stykke arbejde. Virksomhedens kultur er åben og imødekommende. Tonen er fri, men respektfuld.

LOYALITET
Vi lægger vægt på loyalitet både eksternt og internt. Hovmøller & Thorup Advokatfirma bygger på langvarige klientforhold, baseret på den optimale værdiskabelse, tilfredshed og relation. Vi forventer, at vores medarbejdere er loyale over for vores virksomhed, vores værdier og vores klienter.

ENGAGEMENT
Vi engagerer os i vores klienter og har viljen såvel som evnen til at skabe resultater, som gør en forskel. Vores virksomhed er bygget op af stærke individer med forskellige personligheder, talenter og erfaringer. Fælles for alle medarbejdere er ønsket om fællesskab, evnen til at samarbejde og viljen til succes. For os er forskellighed det aktiv, der hjælper os til at levere den rigtige løsning for vores klienter. Vi tror på, at de bedste resultater opnås, når løsninger skabes i fællesskab, både internt og med vores klienter og samarbejdspartnere.

TROVÆRDIGHED
For os betyder troværdighed i enhver henseende, at der er sammenhæng mellem det, vi siger, og det vi gør.
Vi er tro mod vores værdier – både vores personlige værdier og det fælles værdigrundlag, virksomheden agerer indenfor.

 

Kontakt os

96 30 42 30