Whistleblowerordning

15. november 2023

Med Hovmøller & Thorup som administrator af jeres whistleblowerordning, er I sikret en løsningsmodel, der garanterer, at jeres virksomhed opfylder de til enhver tid gældende krav i whistleblowerloven. Hovmøller & Thorup hjælper med såvel etablering som drift af whistleblowerordningen.

I kan nedenfor læse nærmere både generelt om whistleblowerordningen, og hvad vi hos Hovmøller & Thorup tilbyder.

Hvornår skal en virksomhed etablere en whistleblowerordning?

Alle virksomheder, der beskæftiger 50 eller flere ansatte, er fra den 17. december 2023 forpligtet til at etablere en whistleblowerordning. Andre virksomheder kan derudover være underlagt anden lovgivning, der tillige medfører krav om etablering af en whistleblowerordning.

Hvis jeres virksomhed er underlagt kravet om etablering af en whistleblowerordning, kan Hovmøller & Thorup tilbyde at oprette og administrere jeres virksomheds whistleblowerordning, så I er sikker på, at ordningen lever op til kravene i whistleblowerloven.

I forbindelse med etablering af en whistleblowerordning, stiller whistleblowerloven et minimumskrav om, at virksomhedens arbejdstagere skal kunne foretage en indberetning igennem whistleblowerordningen. Virksomheden har dog muligheden for at stille whistleblowerordningen til rådighed for øvrige persongrupper, f.eks. aktionærer, bestyrelsesmedlemmer, praktikanter, frivillige, leverandører, kunder m.fl.

Hovmøller & Thorups whistleblowerordning giver whistlebloweren mulighed for at foretage anonyme indberetninger, så der kan skabes fortrolighed vedrørende whistlebloweres indberetninger.

Hvad får I ud af at outsource jeres whistleblowerordning?

Ved at outsource jeres whistleblowerordning, skaber det en større grad af uafhængighed i forbindelse med håndteringen af jeres indberetninger fra whistleblowere. Outsourcing kan også skabe en ekstra sikkerhed for whistlebloweren, da Hovmøller & Thorup foretager den indledende screening og vurdering af indberetningen.

Kontakt os

96 30 42 30