Pressemeddelelse

23. august 2019

Ved dekret af den 15. august 2019 tog Skifteretten i Hjørring Kevin A/S med binavnet Skovsgaard/Brovst El-
installation A/S under konkursbehandling. Advokat Hans Peter Storvang fra Hovmøller & Thorup Advokatfirma
blev udpeget som kurator. Aktiverne blev samme eftermiddag registeret på adressen Terndrupvej 71, 9460
Brovst, hvorfra virksomheden blev drevet.

I forlængelse af registreringen blev der samme aften udarbejdet udbudsmateriale til brug for salg af
virksomheden. Fredag den 16. august blev relevante firmaer kontaktet, og der blev fremsendt
hemmeligholdelsesaftale til 6 interesserede, hvoraf 5 returnerede aftalen i underskrevet stand samme dag. De
5 potentielle købere modtog herefter udbudsmateriale og brugte weekenden på at besigtigede virksomheden.
Alle afgav efterfølgende seriøse bud.

Efterfølgende har kurator forhandlet med den potentielle køber, der afgav det bedste bud, hvilket har
resulteret i, at CG EL A/S Løgstør har købt samtlige aktiver. Denne løsning indebærer tillige, at 3
medarbejdere i virksomheden bevarer deres job, og virksomheden vil ifølge køber også fremover have til
huse i ejendommen beliggende Terndrupvej 71 i Brovst.

Overdragelsen fandt sted i går den 21. august, hvorfor Skovsgaard/Brovst El-installation også fremover kan
kontaktes på de hidtil anvendte telefonnumre og mailadresser.

Kurator vil gerne benytte lejligheden til at takke de 5 virksomheder, der alle afgav seriøse bud, for at have
brugt weekenden på at overveje ovenstående. Samtidig vil jeg takke for den forståelse, som de kunder og
leverandører, der har været berørt af konkursen, har udvist.

Sluttelig vil jeg ønske køber og de ansatte i Skovsgaard/Brovst El-installation god vind fremover.

Yderligere henvendelser kan retten til

Christian Gregersen, CG El A/S, tlf. 21 31 41 02
Kurator, advokat Hans Peter Storvang, tlf. 21 77 97 23

Kontakt os

96 30 42 30