Overvej generationsskifte af ejendomme i 2018 inden +/-15 % metoden udvandes

14. februar 2018

Pr. 1/9 2018 vurderes ejerboliger første gang efter SKAT’s nye vurderingssystem, og der forventes en markant stigning i ejendomsvurderingerne i de større byer. Overvej, om forældrekøbslejligheden, sommerhuset eller anden ejendom skal overdrages til dine børn inden vurderingen stiger. Når vurderingerne pr. 1/9 2018 er sendt ud i foråret 2019, vil ejendommene kunne overdrages til denne nye værdi minus 20%. Det vil dog i mange tilfælde ikke være en fordel henset til størrelsen på de forventede stigninger, særligt på lejligheder. 

 

SKAT skal ikke længere lave ejendomsvurderinger på fx boligudlejningsejendomme med mere end 2 lejemål og andre ejendomme, hvorpå der ikke skal betales dækningsafgift. Det vil dog være muligt at anmode om en ejendomsvurdering til brug for generationsskrifte på disse ejendomme, men da SKAT med det nye vurderingssystem vil operere med en sikkerhedsmargin på 20 %, vil disse vurderinger næppe ligge i den lave ende.   

 

 

Kontakt os

96 30 42 30