Nekrolog Poul Thorup

23. oktober 2020

Partnerne i Hovmøller & Thorup Advokatfirma skriver følgende mindeord om advokat Poul Thorup, Aalborg, der afgik ved døden torsdag, den 15. oktober 2020:

Vi har med stor sorg modtaget meddelelse om, at vor afholdte og højt respekterede kollega i Hovmøller & Thorup Advokatfirma, advokat Poul Thorup, er sovet stille ind efter kort tids sygdom. Poul Thorup blev født i Hjørring den 6. november 1945. Efter gennemført studentereksamen fra Hjørring Gymnasium påbegyndte han landinspektørstudiet ved Københavns Universitet og blev kandidat i 1971. Som nyuddannet landinspektør fik han først job hos landinspektørfirmaet Birk & Boe, Hjørring. Senere blev Poul Thorup ansat ved Matrikeldirektoratet i København. Samtidig med sin ansættelse der påbegyndte han jurastudiet ved Københavns Universitet, hvorfra han blev cand.jur. i 1978. Efter at have opnået kandidateksamen fik han først ansættelse som advokatfuldmægtig hos advokat Pontoppidan, København, og senere hos advokat Hans Philip, Aalborg. I 1980 indgik Hans Philip og Poul Thorup interessentskab med kontor i Jens Bangs Stenhus, Aalborg, og i 1989 blev Karen-Marie Hovmøller tilknyttet firmaet. I 1991 fusionerede firmaet med Advokaterne i Vingårdshus, hvor Poul Thorup virkede indtil 2005, på hvilket tidspunkt han og Karen-Marie Hovmøller sammen med 3 dygtige medarbejdere etablerede Hovmøller & Thorup Advokatfirma med kontor på J. F. Kennedys Plads i Aalborg. Allerede i 2010 var lokaliteterne der blevet for små, og Hovmøller & Thorup Advokatfirma flyttede derfor i maj 2010 ind i det nyetablerede Havnehus på Strandvejen 4 i Aalborg, hvor firmaet rykkede ind på husets 1. sal på byens mest attraktive beliggenhed, lige ud til Aalborgs havnefront.  

Poul Thorup var igennem alle årene en meget værdsat chef, hos hvem man altid kunne søge råd og sparring, når der var spørgsmål af faglig eller advokatetisk karakter. Poul Thorup var en skarp jurist, og han var i kraft af sin betydelige kompetence inden for flere juridiske retsområder, og ikke mindst på grund af sin spidse pen, højt respekteret internt i advokatfirmaet. Også udadtil blev hans faglige dygtighed og store forretningsmæssige forståelse meget værdsat af mange klienter, som igennem årene har søgt råd og juridisk assistance hos Poul Thorup. Hans betydelige kompetence og erhvervsmæssige indsigt har da også medført, at han igennem sin advokatkarriere er blevet betroet en række betydelige bestyrelsesposter, hvoraf bl.a. kan nævnes, at han var medlem af bestyrelsen for Aalborg Lufthavn fra stiftelsen af denne i 1997 og til 2017, i hvilken forbindelse han med sine visionære ideer var med til at gennemføre 3 store ombygninger, der har gjort lufthavnen til det, den er i dag. Desuden var Poul Thorup medlem af bestyrelsen for AaB i perioden fra 2000 - 2004, heraf 2 år som næstformand. Gennem årene har han været bestyrelsesmedlem i mere end 50 virksomheder, der har nydt glæde af Poul Thorups meget store viden og skarpe juridiske hjerne, ligesom han var medlem af Nykredits repræsentantskab igennem 20 år.  

Poul Thorup gik ikke på kompromis, hverken med fagligheden eller advokatetikken, hvorfor hans advokatkolleger i en årrække valgte ham som medlem af Advokatrådet, hvor han havde sæde i en periode på 6 år, heraf 2 år som næstformand. For denne post modtog han i 1994 Ridderkorset.    

Enhver, der har været i Poul Thorups selskab, ved, at han gerne satte dagsordenen og var målrettet, ligesom han så muligheder i enhver situation, uanset hvor fastlåst den i øvrigt kunne forekomme. Hans positive og optimistiske livssyn prægede ham i alle hverdagens gøremål. Hans humoristiske sans og hans positive indstilling gjorde også, at det altid var hyggeligt at være i hans selskab. Han var venlig og opmærksom på sine omgivelser, selv om hans bestemte væsen heller ikke fornægtede sig. 

På trods af stor travlhed i sit professionelle liv nød Poul Thorup også familielivet med sin hustru, Jytte Tørsløv, og deres to børn, Katrine og Kristian. Familien havde mange fælles rejser rundt i verden, og de nød somrene i sommerhuset i Løkken. Poul Thorup var en aktiv mand, som bl.a. har gennemført flere maratonløb. De senere år blev løbeturene i det fri afløst af vandreture og golfture, hvor han samlede energi til sit travle advokatliv. Allerstørst var det dog for ham, da han i 2016 og 2019 blev morfar - den titel han nok er blevet allermest stolt af.       

Poul Thorup vil blive savnet på Strandvejen 4, hvor han indtil for ganske nylig havde sin daglige gang. Selv om han havde fået mulighed for at holde lidt mere fri, elskede han fortsat at nørde med de juridiske opgaver, at gå i detaljer og søge svar, der hvor andre havde givet op.

 

Æret være Poul Thorups minde.      

Kontakt os

96 30 42 30