Nedsættelse af gaveafgift

20. april 2017

Skatteministeren har nu fremsat det lovforslag, som udmønter den politiske aftale om lempelse af generationsskiftereglerne, som blev indgået helt tilbage i slutningen af 2015.

 

Det væsentligste element i forslaget er en trinvis nedsættelse af gave- og boafgiften. Dette sker endda med tilbagevirkende kraft, idet nedsættelsen også kommer til at gælde

for overdragelser, der fandt sted i 2016. Afgiften nedsættes over fem år med 10 %-point, idet nedsættelsen indfases således:

 

2016: 13 %

2017: 13 %

2018: 7 %

2019: 6 %

2020: 5 %

 

Nedsættelsen gælder kun ved gave- og arveoverdragelse af ”reelle” erhvervsvirksomheder – ikke ved overdragelse pengetanke, hvor afgiften fortsat er 15%.

 

Der er lavet værnsregler mod midlertidige omlægninger af passiv formue til en ”reel” Erhvervsvirksomhed.

 

Kontakt os

96 30 42 30