Morgenmøde om den nye ægtefællelov

24. januar 2018

Kom til morgenmøde hos Hovmøller & Thorup Advokatfirma og bliv opdateret på den nye ægtefællelov

Onsdag, den 14. februar 2018, fra kl. 08:30 – 10:00.

Som det er mange bekendt, trådte der en ny lov om ægtefællers økonomiske forhold i kraft den 1. januar 2018. Vi inviterer hermed til morgenmøde, hvor vi gennemgår de væsentligste ændringer i loven. Vi vil blandt andet komme ind på:  

  • Nye begreber

  • Aftaler om nye særejeformer (sumsæreje og sumdeling)

  • Nye regler om fordeling af gæld mellem særeje og delingsformue og adgang til at indgå aftaler herom

  • Konsekvens af de nye regler om særeje – f.eks. ved køb af fast ejendom for særejemidler

  • Afskaffelse af kravet om ægtepagt ved gaver mellem ægtefæller og konsekvenserne for bl.a. kreditorer

  • Lovens overgangsregler, som vil have betydning i årtier 

Undervisere:

Advokat (L), cand.merc.jur. Linda Giessing og advokat Gry Stikling Hermansen. 

Sted:

Hovmøller & Thorup Advokatfirma, Strandvejen 4, 1., 9000 Aalborg. 

Tilmelding:

Tilmelding pr. mail til aw@ht-law.dk senest onsdag, den 7. februar 2018. Deltagergebyr kr. 300,00 + moms eller i alt kr. 375,00 bedes overført til konto 7450 – 0001194612 samtidig med tilmelding. Angiv gerne dit navn samt kursusnr. 0000123164. 

Morgenmødet vil starte med en kop kaffe/the samt morgenbrød.

Kontakt os

96 30 42 30