Momsfri virksomhedsoverdragelse af boligudlejningsejendomme

5. oktober 2017

Skatterådet har i et bindende svar bekræftet, at en boligudlejningsejendom kan overdrages momsfrit efter reglerne om momsfri virksomhedsoverdragelse – selvom udlejning til beboelse altid er momsfrit.

 

Det fremgår ellers af momsloven, at reglerne om momsfri virksomhedsoverdragelse finder anvendelse ved overdragelse af aktiver som led i en overdragelse af virksomheden eller af en del af denne, når den nye indehaver er eller bliver momsregistreret.

 

Under henvisning til et tidligere bindende svar, anførte Skatterådet i sin begrundelse, at det – trods ordlyden af momsloven - ikke er en betingelse, at den nye indehaver er eller bliver momsregistreret, men at det er en betingelse, at den overdragne virksomhed videreføres i en eller anden form.”  At der skal være tale om en ”virksomhed” og at denne skal videreføres kræver alt andet lige, at ejendommen skal være udlejet og at denne udlejning videreføres af køber.

 

Kontakt os

96 30 42 30