Køb og salg af virksomheder

25. oktober 2020

Hos Hovmøller & Thorup har vi stor erfaring med såvel køb som salg af virksomheder og rådgiver løbende såvel købere som sælgere.

Tidligere på året bistod advokat Christian Løth Mortensen og advokatfuldmægtig Tobias Worsøe køber, da BND Holding ApS erhvervede aktierne i BNI Danmark A/S, der driver den danske del af erhvervsnetværket BNI International, der på verdensplan har over 270.000 medlemmer.

Tobias Worsøe og Christian Løth Mortensen var med i kulissen fra de første indledende drøftelser, over gennemførelse af due diligence og til udarbejdelse og underskrift af endelige aftaledokumenter.

Hovedaktionær i BND Holding ApS, Allan Nielsen, udtaler:

”Vi har under hele processen oplevet stor tilgængelighed. Med to personer på opgaven, var det altid muligt at komme i kontakt med en, som var bekendt med vores sag. Samtidig var det positivt og tillidsskabende, at der in-house kunne trækkes på specialistviden, når der var behov herfor.

Det har været tydeligt for os og vore investorer, at der advokaterne havde stor erfaring med gennemførelse af virksomhedshandler, hvilket gav alle parter tryghed og ro i processen.”

Står du foran at skulle købe eller sælge en virksomhed, så hjællper advokat Christian Løth Mortensen eller advokatfuldmægtig Tobias Worsøe dig gerne sikkert og kompetent gennem processen.

 

Christian Løth Mortensen   Tobias Worsøe
Partner, advokat(L)   Advokatfuldmægtig
Tlf. 22773343   Tlf. 51884416
Mail clm@ht-law.dk   mail tw@ht-law.dk

Kontakt os

96 30 42 30