Husk at registrere reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen senest 1. december 2017

30. oktober 2017

Senest den 1. december 2017 skal der i Erhvervsstyrelsen ske registrering af de reelle ejere af følgende virksomhedstyper: A/S, ApS, IVS, P/S, K/S, I/S, AMBA, FMBA, SMBA, erhvervsdrivende fonde, finansielle virksomheder, ikke-erhvervsdrivende fonde mv. og visse foreninger.

 

Reelle ejere er fysiske personer, som direkte eller indirekte besidder eller har kontrol over mere end 25% af kapitalandelene/stemmerettighederne i et selskab eller på anden måde har kontrol over selskabet f.eks. i form af vetoret, ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer eller lign.

 

Det er virksomhedens ledelse der har ansvaret for, at oplysningerne indberettes til Erhvervsstyrelsen. Hvis der ikke er mindst én reel ejer, skal ledelsen registreres som reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen.

 

Manglende registrering straffes med bøde.

 

Hovmøller & Thorup hjælper gerne med at identificere og indberette reelle ejere.

Kontakt os

96 30 42 30