Fremtidsfuldmagter

22. juni 2016

Den 12. maj 2016 vedtog Folketinget ny lov, der giver mulighed for, ved notar at oprette en fremtidsfuldmagt.

Det bliver i større omfang muligt at fremtidssikre dig selv og din familie i tilfælde af, at du ikke længere er i stand til at varetage dine egne interesser. 

Den nye lov indebærer, at du kan få større indflydelse på, hvordan dine forhold skal varetages, hvis du på et tidspunkt ikke længere har evne til at varetage disse forhold, ligesom du har mulighed for at udpege den eller de personer, du ønsker, skal varetage dine interesser. 

Fremtidsfuldmagten står i kontrast til den eksisterende værgemålsordning, hvilket er en offentlig foranstaltning, der kan besluttes uden samtykke og efter omstændighederne også uden inddragelse af den, som værgemålet angår. 

Helt særligt er det også, at der i loven er vedtaget særlige foranstaltninger med henblik på at undgå misbrug af fremtidsfuldmagten, hvorved ordningen også klart adskiller sig fra den hidtidige mulighed for at oprette en generalfuldmagt. 

Fremtidsfuldmagten skal således blandt andet vedkendes for en notar og opbevares i Fremtidsfuldmagtsregisteret, ligesom den skal registreres i personbogen, når den træder i kraft. Herudover afgør Statsforvaltningen på baggrund af en anmodning og en lægeerklæring, hvorvidt fremtidsfuldmagten skal sættes i kraft, ligesom Statsforvaltningen har pligt til at føre tilsyn med den, der har modtaget en fremtidsfuldmagt. 

Fremtidsfuldmagten er et tiltrængt alternativ til såvel generalfuldmagterne som værgemål. 

Da ikrafttrædelsestidspunktet endnu ikke er fastsat, må vi afvente oprettelsen af fremtidsfuldmagterne. Såfremt du på sigt ønsker bistand til udarbejdelse af en fremtidsfuldmagt, eller at få udarbejdet en generalfuldmagt eller blot ønsker yderligere informationer vedrørende den nye mulighed, er du velkommen til at kontakte advokat Linda Giessing eller advokatfuldmægtig Gry Stikling Hermansen.  

Vi vil via hjemmesiden her holde løbende orienteret omkring ikrafttrædelsestidspunktet, ligesom vi i efteråret vil afholde et gå-hjem-møde for at orientere nærmere om de nye muligheder.

Kontakt os

96 30 42 30