Er skadedyr lejers eller udlejers ansvar - og hvem skal betale for bekæmpelsen?

28. marts 2017

Vi har i torsdags afholdt kursus om et højaktuelt emne, nemlig rottebekæmpelse og fugleregulering, der som en følge af den miljøpolitiske grønne linje er blevet et tiltagende problem i vores samfund. Konsulent Kent Smed fra Rentokil belyste, hvad man selv kan gøre for at værne sig mod skadedyr, og hvad der kræver hjælp udefra.

 

Advokaterne Karen-Marie Hovmøller og Gry Stikling Hermansen orienterede om nyere retspraksis på området, samt om de juridiske problemstillinger, der følger af de tiltagende skadedyrsproblematikker i vores udlejningsejendomme. Advokaterne opfordrede til, at alle udlejere har fokus på, i hvilket omfang, der fremover skal indarbejdes relevante bestemmelser i lejekontrakter og husorden, der tager stilling til problemstillingen, således at det bliver lettere at fordele ansvaret og dermed udgiften, når den opstår.  

 

Kontakt os hvis du/I ønsker jeres lejekontrakter og husorden gennemgået i forhold til den aktuelle skadedyrssituation.

 

Advokat Karen-Marie Hovmøller

M   kmh@ht-law.dk

T   +45 96 30 42 35

 

Advokat Gry Stikling Hermansen

M   gsh@ht-law.dk

T   69 60 71 71

 

Kontakt os

96 30 42 30