Artikel: Vederlagsbetinget finansiering af konkursboets retssager

5. november 2018

Advokatfuldmægtig Tobias Worsøe har i samarbejde med advokatfuldmægtig Anne Risager og professor, advokat Anders Ørgaard udgivet artiklen “Vederlagsbetinget finansiering af konkursboets retssager” i Erhvervsjuridisk Tidsskrift.

 

Artiklen analyserer, hvilke formelle og indholdsmæssige krav, der kan opstilles, når et konkursbo indgår en finansieringsaftale med en kreditor i boet, når den pågældende kreditor som et vilkår for finansieringen kræver at blive stillet bedre end de øvrige kreditorer. Artiklen tager udgangspunkt i Højesterets dom af 23. marts 2017 (U 2017.1815 H) og analyserer de spørgsmål, som dommen giver anledning til.

I artiklen konkluderes det, at kurator nødvendigvis må pålægges både en undersøgelses- og informationsforpligtelse inden en finansieringsaftale indgås. Dette er for at sikre, at den for konkursboet bedst mulige finansieringsaftale indgås. Såfremt kurator ikke lever op til disse forpligtelser kan konsekvensen være, at finansieringsaftalen tilsidesættes af skifteretten.

Endelig gøres der overvejelser om, hvordan finansieringsaftalen påvirker den finansierende kreditors ret til at modtage dividende ved boets afslutning. 

 

Artiklen kan findes i 4. udgave af Erhvervsjuridisk Tidsskrift fra 2018 eller på Karnov (ET 2018.222). Såfremt artiklen giver anledning til spørgsmål, kan advokatfuldmægtig Tobias Worsøe kontaktes på tw@ht-law.dk.

Kontakt os

96 30 42 30