Artikel: Private virksomheder afgiver forgæves tilbud i offentlige udbud

23. september 2019

Artikel: Private virksomheder afgiver forgæves tilbud i offentlige udbud

Af Albert Sverrisson

Mange af de tilbud, som private virksomheder afgiver i offentlige udbud, bliver aldrig genstand for en egentlig evaluering. De bliver nemlig forkastet af ordregiveren på grund af formelle fejl i tilbuddet, til stort spild for både virksomheder og myndigheder.

Hos Hovmøller & Thorup oplever vi ofte, at vi modtager henvendelser fra private virksomheder, store som små, der søger rådgivning i forhold til et afslag, som virksomheden har modtaget i forbindelse med et offentligt udbud. Et typeeksempel er, at klienten ønsker at vide, om det kan passe, at deres tilbud er blevet forkastet på grund af forhold, som klienten slet ikke var klar over, at hans tilbud indeholdt.

Det kan være forhold som for eksempel, at tilbudsgiveren har anvendt en standardformulering der henviser til leverandørforbehold, eller at vedkommende har glemt at oplyse et eller flere økonomiske nøgletal i ESPD-erklæringen. Det kan også være, at tilbudsgiverens ingeniører har konstateret, at et enkelt teknisk parameter i kravspecifikationen ikke kan lade sig gøre, og at tilbudsgiveren derfor har tilbudt det, der nu kan lade sig gøre.

Det kan forekomme som uskyldige fejl – standardforbehold findes jo i mange aftaler, og nøgletallene kan eftersendes, hvis det er nødvendigt.

Men forhold som de nævnte kan være årsag til, at ordregiveren forkaster tilbuddet, hvorefter det slet ikke bliver genstand for egentlig evaluering. Det er tilbudsgiveren der bærer risikoen for fejl i tilbuddet, og det følger af udbudslovens § 159, stk. 5, at der ikke gælder nogen pligt for ordregiver til at rette henvendelse til tilbudsgiveren for at få rettet fejl eller afklaret uklarheder. Ordregiveren er forpligtet til at afvise et tilbud, hvis det fremgår af udbudsmaterialet, at en mangel ved tilbuddet af den pågældende type vil medføre afvisning af tilbuddet, jf. § 159, stk. 6.

Det er derfor vigtigt, at tilbudsgiver sikrer, at alle de stillede krav til tilbuddet er opfyldt inden det afgives. Vores svar til henvendelser, som vi først modtager efter klienten har modtaget en afslagsskrivelse, er ofte, at ordregiveren har handlet i overensstemmelse med lov og praksis.

Vi anbefaler tilbudsgivere, at de – forud for udarbejdelsen af det egentlige tilbud – noterer sig alle formkrav til tilbuddet, herunder med oplistning af de oplysninger, der skal sendes med.

Et eksempel på et uddrag af en sådan liste kan se ud som følger:

Oplysninger om økonomi

-       Gennemsnitlig omsætning, forudgående tre regnskabsår

-       Soliditetsgrad, seneste regnskabsår

-       Oplysningerne skal fremgå af ESPD

 Oplysninger om referencer

-       En liste over betydeligste, sammenlignelige referencer i det antal som beskrevet

-       Referencerne skal fremgå af ESPD

Hos Hovmøller & Thorup rådgiver vi både tilbudsgivere og myndigheder i forbindelse med udbudsprocesser, og foretager blandt andet gennemgang af tilbud før aflevering. Vi gennemgår tilbuddene med henblik på at sikre, at tilbuddet opfylder udbudsmaterialets krav.

Hvis du har behov for udbudsretlig rådgivning, er du velkommen til at kontakte advokat Michael Møller Pedersen eller advokatfuldmægtig Albert Sverrisson. 

Kontakt os

96 30 42 30