Artikel: Lynhurtig indsats viste sig afgørende ved overdragelsen af 3 konkursramte virksomheder

5. september 2019

Artikel: Lynhurtig indsats viste sig afgørende ved overdragelsen af 3 konkursramte virksomheder

Af Mie Otzen Møller 

Insolvensteamet hos Hovmøller & Thorup Advokatfirma har haft ekstraordinært travlt i august måned. Dette skyldes, at tre meget forskelligartede virksomheder gik konkurs, hvorefter advokat Hans Peter Storvang blev udpeget som kurator. 

Virksomhederne var henholdsvis en større produktionsvirksomhed, der producerede yderst komplicerede produkter til fødevareindustrien, et opholdssted, der var organiseret som en selvejende institution og en elinstallationsforretning med bl.a. et betydeligt varelager og kundekartotek.

I alt stod omkring 25 personer til at miste sit arbejde på baggrund af konkurserne, ligesom en del danske og udenlandske kreditorer havde udsigt til betydelige tab.

Fælles for alle konkurserne var, at Hovmøller & Thorups insolvensteam allerede på dekretdagen besigtigede den enkelte virksomheds lokaler, registrerede og sikrede virksomhedens aktiver og fik et overblik over igangværende arbejde, medarbejderforpligtelser mv. Derudover blev der straks udarbejdet et omfattende udbudsmateriale, i et enkelt tilfælde på både dansk og engelsk, ligesom relevante køberemner blev kontaktet umiddelbart efter dekret.

Da interesserede køberemner havde underskrevet en hemmeligholdelsesaftale, fremsendte kurator udbudsmaterialet, hvorefter forhandlingerne omkring overdragelse af de konkursramte virksomheders aktiver kunne begynde. Efter nogle intense dage medførte forhandlingerne i alle tilfælde, at langt størstedelen af de konkursramte virksomheders aktiver blev overdraget samlet og på bedst mulige vilkår for konkursboet – i det ene tilfælde allerede efter 6 dage. Hovmøller & Thorups hurtige og omfattende indsats viste sig i alle tilfælde afgørende for, at værdierne i virksomhederne blev opretholdt.

På baggrund af ovenstående indsats lykkedes det Hovmøller & Thorups insolvensteam at redde flere lokale arbejdspladser, ligesom kreditorernes fælles interesse i at opnå størst mulig dækning blev varetaget ved, at mest muligt er blevet overdraget samlet til køberne. 

Hovmøller & Thorup Advokatfirmas insolvensteam tæller i alt syv medarbejdere. Baggrunden for de hurtige overdragelser er, at op til seks medarbejdere har anvendt størstedelen af sin tid i august måned på behandling af ovennævnte konkursboer. Da den optimale behandling af et konkursbo kræver en lynhurtig indsats, har det været nødvendigt at opgaverne blev prioriteret, og vi håber derfor på forståelse, hvis enkelte har oplevet lidt længere responstid.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, kan advokat Hans Peter Storvang kontaktes på hps@ht-law.dk.

Hovmøller & Thorup Advokatfirmas insolvensteam består af følgende personer:

Hans Peter Storvang, advokat

Christian Løth Mortensen, advokat

Marie Skjelbo Nielsen, advokat

Mie Otzen Møller, advokatfuldmægtig

Tobias Worsøe, advokatfuldmægtig

Anja Wiebenson, advokatsekretær

Louise Liebach, advokatsekretær 

Kontakt os

96 30 42 30