Ét system for skilsmissefamilier

22. september 2016

Regeringen lancerede i går onsdag, den 21. september 2016 en ny vision på det familieretlige område, hvor visionen er at gennemføre en modernisering og forenkling af området.

Måden, man indretter sig på som ægtefæller, har ændret sig meget, siden de nugældende familieretlige regler blev vedtaget. Det samme gælder måden, hvorpå man deler forældreskabet, uanset om forældrene bor sammen eller hver for sig. Forældreansvarsloven, der regulerer dette område, har da også det klare udgangspunkt, at børn har ret til begge forældre.

Hvis forældrene ikke kan nå til enighed om den ret, børnene har, kan uenighederne ende i en konflikt, som parterne har svært ved at løse selv og derfor må søge hjælp til. 

Nuværende ordning

Systemet i dag fungerer på den måde, at rigtig mange forskellige offentlige instanser skal behandle hvert sit område, hvilket fører til, at en familie i en skilsmissesituation ofte kan være i kontakt med 6 forskellige instanser. Dette fremmer ikke løsning af konflikterne, da det ofte er ”frem og tilbage” mellem de forskellige skriveborde. Det tager lang tid, og det er naturligvis ikke, hvad familier i pressede situationer har brug for.

Er parterne uenige om både de økonomiske vilkår for skilsmissen, den økonomiske deling – den såkaldte bodeling – og forældremyndighed og bopæl, viser praksis, at både Statsforvaltningen og Ankestyrelsen samt by- og landsretten inddrages af parterne med henblik på at forfølge alle de muligheder og rettigheder, parterne har. 

Ny og enkel struktur

Regeringen vil i den kommende tid fremsætte forslag til en modernisering og forenkling af det familieretlige område. Regeringen har derfor opstillet et katalog med i alt 22 tiltag, der skal indfri visionen om modernisering og forenkling. Bl.a. indeholder forslaget en ny og enkel struktur – kun ét system for skilsmissefamilier. Der vil dog være en ankemulighed.

Advokat Linda Giessing, der har speciale i familieret, udtaler, at det er vigtigt at følge regeringens kommende udspil, idet hun nærer en ikke ubetydelig bekymring for, om et nyt ”Èt system for skilsmissefamilierne” i tilstrækkelig grad kan værne om den retssikkerhed, som parterne i disse sager i særlig grad har brug for.

Vi vil følge regeringens udspil og løbende holde vores hjemmeside opdateret herom.

Har du et spørgsmål i en konkret sag, er du altid velkommen til at ringe til advokat Gry S. Hermansen.

 

 

Fakta: Ca. 23.000 skilsmisse- og separationssager behandles hvert år, ligesom der hvert år verserer omkring 24.500 sager om forældreansvar, dvs. sager om uenighed om bopæl, forældremyndighed og samvær. Herudover behandles 24.000 sager om ægtefælle- og børnebidrag, 10.000 sager om fader- og medmoderskab, 4.500 navnesager, 2.500 tvangsfuldbyrdelsessager vedrørende familieretlige afgørelser og 2.000 adoptionssager.

Kilde ”Ét system for skilsmissefamilier, september 2016, Regeringen”

Kontakt os

96 30 42 30