Ændring af selskabsloven

6. juli 2018

Folketinget vedtog den 17. maj 2018 en række ændringer i selskabsloven, lov om erhvervsdrivende fonde og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Formålet med ændringerne har været at give de danske virksomheder bedre vilkår og dermed sikre fremtidig vækst. 

I det følgende vil ændringerne blive gennemgået. 

Nedsat kapitalkrav for aktieselskaber:

Det vil fremadrettet være muligt at stifte et aktieselskab med en aktiekapital på kr. 400.000. Tidligere var kravet kr. 500.000. Formålet med ændringen har været at harmonisere kapitalkravet med Danmarks nabolande. Lovændringen medfører desuden, at kravet om, at der til enhver tid skal være indbetalt minimum 25 % af selskabskapitalen er opfyldt, hvis der er indbetalt kr. 100.000. 

Oplysninger om selskabets reelle ejere skal registreres allerede ved stiftelsen:

Tidligere har det været tilstrækkeligt, såfremt et selskabs reelle ejere blev registreret i forlængelse af stiftelsen. Med lovændringen er det blevet et krav, at de reelle ejere registreres allerede ved stiftelsen af selskabet. Kravet om registrering gælder både ved stiftelse af kapitalselskaber, ved stiftelse af erhvervsdrivende fonde eller ved stiftelsen af en virksomhed omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 

Manglende registrering vil medføre, at selskabet vil blive tvangsopløst. 

Apportindskud i iværksætterselskaber:

Inden lovændringen var det ikke muligt for iværksætterselskaber at foretage kapitalforhøjelser ved apportindskud. En kapitalforhøjelse krævede derfor, at iværksætterselskabet havde tilstrækkelige likvide midler til at gennemføre kapitalforhøjelsen. 

Med lovændringen er det blevet muligt for iværksætterselskaber at foretage en kapitalforhøjelse ved apportindskud, såfremt der samtidig sker en omregistrering af selskabet til et anpartsselskab. 

Omdannelse af S.M.B.A. og F.M.B.A. til aktieselskaber:

Med lovændringen er det blevet muligt at omdanne et selskab med begrænset ansvar (S.M.B.A.) og en forening med begrænset ansvar (F.M.B.A.) til et aktieselskab uden først at skulle omdanne selskabet eller foreningen til et andelsselskab. Dette vil medføre øget fleksibilitet for selskabet eller foreningen og vil ligeledes være omkostningsbesparende i forbindelse med en omdannelse. 

Kontakt:

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte advokat Michael Møller Pedersen, advokat Hans Peter Storvang eller advokatfuldmægtig Tobias Worsøe.

Kontakt os

96 30 42 30