Nyheder

Sommeråbent
28. juni 2017

Vi har åbent hele sommeren

Nedsættelse af gaveafgift
20. april 2017

Skatteministeren har nu fremsat det lovforslag, som udmønter den politiske aftale om lempelse af generationsskiftereglerne, som blev indgået helt tilbage i slutningen af 2015.

Hovmøller & Thorup vinder højesteretssag
5. april 2017

Advokat Hans Peter Storvang repræsenterede Esbjerg Kommune i en sag om nedlæggelse af privat fællesvej

Er du tidligere kunde ved Husejernes Forsikring?
29. marts 2017

Hvis du har tegnet en ejerskifteforsikring igennem det nu konkursramte Husejernes Forsikring, skal du være opmærksom på, at du skal anmelde udækkede skader til den danske Garantifond senest den 31. marts 2017.

Er skadedyr lejers eller udlejers ansvar - og hvem skal betale for bekæmpelsen?
28. marts 2017

Vi har i torsdags afholdt kursus om et højaktuelt emne, nemlig rottebekæmpelse og fugleregulering, der som en følge af den miljøpolitiske grønne linje er blevet et tiltagende problem i vores samfund.

Kontakt os

96 30 42 30