Om Laura Bruun Hosbond

Laura Bruun Hosbond har været advokatsekretær siden 1997 og har sideløbende med sit arbejde uddannet sig som ejendomsmægler og juridisk assistent. Laura Bruun Hosbond beskæftiger sig med handel med fast ejendom, lejeret og retssager.

Laura Bruun Hosbond beskæftiger sig endvidere med huslejeinkasso og giver møde i Fogedretten og på udsættelsesforretninger. 

Laura Bruun Hosbond
Advokatsekretær
Direkte
69 60 71 67
Mobil