Inger Hald
Advokatsekretær
Direkte
96 30 42 44
Mobil
Laura Bruun Hosbond
Advokatsekretær
Direkte
69 60 71 67
Mobil
Helle Sørensen
Advokatsekretær
Direkte
69 60 71 74
Mobil
Lene Sørensen
Advokatsekretær
Direkte
96 30 42 33
Mobil
Karin Wibe
Advokatsekretær
Direkte
69 60 71 69
Mobil
Louise Liebach
Advokatsekretær
Direkte
96 30 42 41
Mobil
Anja Wiebenson
Advokatsekretær
Direkte
96 30 42 45
Mobil
Jette Pedersen
Advokatsekretær
Direkte
96 30 42 34
Mobil
Birgitte Uggerhøj
Advokatsekretær
Direkte
69 60 71 61
Mobil
Jette Birgitte Nielsen
Advokatsekretærelev
Direkte
96 30 42 63
Mobil
Jane Toft Sørensen
Advokatsekretær
Direkte
69 60 71 64
Mobil

Kontakt os

96 30 42 30