Om Sune Damsig Sørensen

Sune beskæftiger sig primært med byggeriets retsforhold, herunder især entreprise- og rådgiverret, samt udbudsret og forhold vedrørende fast ejendom.

Han yder rådgivning til både store og mindre virksomheder, offentlige myndigheder og private. Han har desuden erfaring med at føre såvel rets- og voldgiftssager som sager for diverse anke- og klagenævn.

Sune har stor og betydelig erfaring, ikke blot med byggeriets retsforhold samt forhold vedrørende fast ejendom, men også med de komplekse forhold og juridiske problemstillinger, der kendetegner udbudsretten.

Den store og brede erfaring kommer dels fra det private erhvervsliv, som ekstern advokat og senere in-house advokat hos en større entreprenørvirksomhed samt fra den offentlige sektor, som udbuds- og entreprisejurist og senere chef for Udbuds- og Entreprisesektionen hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. 

Udover forhold vedrørende fast ejendom tilbyder Sune specialiseret rådgivning og bistand vedrørende alt lige fra forberedelse og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter og rådgivningsopgaver, herunder indgåelse af entreprise- og rådgiveraftaler mv., til tvisteløsning, herunder gennemførelse af syn og skøn samt rets- og voldgiftssager. Endvidere tilbyder Sune rådgivning og bistand vedrørende alle væsentlige dele af udbudsretten i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af særligt bygge- og anlægsprojekter.

Sune lægger stor vægt på at yde en saglig, ærlig og fagligt velfunderet rådgivning af høj kvalitet og i øjenhøjde. Det er afgørende for Sune, at klienten oplever rådgivningen som værdiskabende, hvorfor den altid ydes i et kommercielt perspektiv med fokus på at opnå den bedst mulige forretningsmæssige løsning for klienten.

Som advokat er det vigtigt for mig at have fingeren på pulsen og være ajour med den seneste lovgivning og praksis samt udviklingen inden for både rådgiver- og byggebranchen samt ejendomsbranchen i almindelighed. Kun derved kan jeg yde optimal og værdiskabende rådgivning for mine klienter. Ved siden af mit daglige virke gennemfører jeg løbende efter- og videreuddannelse inden for mine specialeområder, ligesom jeg ved aktiv deltagelse i diverse netværksgrupper og -fora, herunder Byggesocietetet, sikrer et indgående og opdateret kendskab til rådgiver- og byggebranchen samt ejendomsbranchen i almindelighed og de forhold, der optager branchens aktører.

 

Som specialistområder kan fremhæves: 

  • Entrepriseret
  • Rådgiverret 
  • Udbudsret
  • Fast ejendom
  • Kontraktret
  • Generel erhvervsret

 

Uddannelse

Cand.jur fra Aalborg Universitet 2012

Advokat i 2015

Sune Damsig Sørensen
Advokat
Direkte
69 60 71 62
Mobil
30 21 24 54