Om Simon Kristian Pedersen

Simon Kristian Pedersen beskæftiger sig med de fleste discipliner inden for generel erhvervsret – herunder inden for insolvensretten, hvor Simon har medvirket ved behandlingen af et stort antal konkursboer, tvangsopløsningssager, rekonstruktioner og retssager inden for konkurskarantæne,  ligesom Simon i de situationer ofte har rådgivet på kreditorsiden. Simon har opnået en særlig erfaring med konkurs- og rekonstruktionsbehandling af mellemstore og store landbrugsbedrifter. 

Derudover beskæftiger Simon sig med fast ejendom generelt, herunder med køb og salg af ejendomme, såvel til privat beboelse som til udlejning og erhverv, ligesom han beskæftiger sig med miljøret, entrepriseret og kontraktindgåelse generelt. 

Endelig beskæftiger Simon sig med pengeinstitutters retsforhold. 

Simon går gerne i retten eller i en voldgift inden for de nævnte fagområder. 

I sin sagsbehandling er det vigtigt for Simon, at han yder rådgivning, der tilfører klienten værdi, ligesom han lægger vægt på at være i øjenhøjde med sine klienter.    

Som specialistområder kan fremhæves: 

  • Generel erhvervsret

  • Insolvensret, herunder især konkurs- og rekonstruktionsbehandling

  • Fast ejendom, herunder overdragelse af ejendomme

  • Miljøret

Uddannelse

Skovtekniker fra 2006-2009
Bachelor fra Aarhus Universitet 2012
Cand. Jur. fra Københavns Universitet 2014

Tillidshverv

Medlem af Danske Insolvensadvokater
Medlem af Dansk Selskab for Miljøret
Medlem af Det Danske Selskab for Byggeret

Simon Kristian Pedersen
Advokat
Direkte
96 30 42 46
Mobil
26 20 40 38
LinkedIn