Om Poul Thorup

Poul Thorup, Partner, beskæftiger sig udelukkende med erhvervsretlige forhold. Han har drevet advokatforretning i Aalborg siden 1978, men har også tidligere fra 1971-1978 praktiseret som landinspektør, heraf fire år i Kort- og Matrikelstyrelsen. Via dette arbejde har Poul Thorup en særlig kompetence i relation til udstykning af fast ejendom og de dertil knyttede problemstillinger som planlovgivning og ekspropriation. Han har i flere år været fast advokat for både Nordjyllands – og Århus Amt i forbindelse med ekspropriationssager.

De primære arbejdsopgaver relaterer sig til rådgivning af små- og mellemstore erhvervsvirksomheder. Rådgivningen omfatter en række erhvervsretlige fagområder, herunder entrepriseret, udbudsret og ikke mindst selskabsretlige forhold. Poul Thorup har også været advokat for en række pengeinstitutter og har derfor stor erfaring med pengeinstitutjura.

Poul Thorup anvender en stor del af sin tid på bestyrelsesarbejde, og han er medlem af eller formand for bestyrelsen i en række små- og mellemstore virksomheder. Hans arbejde omfatter derfor også rådgivning om selskabsretlige forhold, herunder fusioner, samarbejdsaftaler, ejeraftaler og virksomhedsoverdragelser. Bestyrelsesarbejdet har givet Poul Thorup indblik i mange forskellige brancher.

Poul Thorup har også stor erfaring i behandling af rets- og voldgiftssager og fungerer også som dommer ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Denne kombination giver unikke muligheder for at bedømme en retstvist fra forskellige vinkler og derved strukturere processen optimalt.

Som specialistområder kan fremhæves:

Rådgivning om selskabsretlige forhold

  • Bestyrelsesarbejde
  • Entrepriseret
  • Sager om udstykning og ekspropriation af fast ejendom
  • Virksomhedsoverdragelser
  • Sager om udbud og licitationer

 

 

Uddannelse

Landinspektøreksamen 1971
Cand.jur. fra Københavns Universitet 1978
Advokat 1981
Møderet for Højesteret 1986

Tillidshverv

Medlem af Advokatrådet 1989-1993
Næstformand for Advokatrådet 1991-1993
Næstformand i Advokatrådets klientkontoudvalg 1993-1999
Medlem af Nykredits repræsentantskab siden 1989
Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Byggeret
Bestyrelsesmedlem i Aalborg Lufthavn samt en række øvrige små- og mellemstore erhvervsvirksomheder.
Medlem af bestyrelser i en række små og mellemstore virksomheder

Poul Thorup
Advokat (H), partner
Direkte
96 30 42 39
Mobil
40 20 77 50
LinkedIn