Om Michael Møller Pedersen

Michael Møller Pedersen yder rådgivning inden for forskellige områder vedrørende fast ejendom og byggeriets retsforhold, herunder med fokus på entrepriseret, overdragelse af ejendomme, erhvervslejeret, projektudvikling og udbudsret. I den forbindelse har han endvidere opnået betydelig erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder og entreprenører vedrørende offentlige bygge- og anlægsprojekter både ved almindelige licitationsopgaver samt ved  OPP- og  OPS-projekter.

Endelig beskæftiger Michael Møller Pedersen sig med en række erhvervsretlige områder, herunder selskabsret, virksomhedsoverdragelse, omstruktureringer, kontraktindgåelse, rekonstruktion og insolvensret.

Inden for sine fagområder har Michael Møller Pedersen ført et betydeligt antal rets- og voldgiftssager.

I sin sagsbehandling søger Michael Møller Pedersen at give juridisk rådgivning i et kommercielt perspektiv, således klienten opnår den bedst mulige forretningsmæssige løsning. Han tilstræber endvidere, at sagerne løses effektivt med høj kvalitet, og at klienten løbende orienteres om sagens udvikling på en letforståelig måde.

Som specialistområder kan fremhæves:

  • fast ejendom og byggeriets retsforhold

  • Entrepriseret

  • Projektudvikling og udbudsret

  • Rekonstruktion og insolvensret
  • Selskabsret
Uddannelse

Cand. Jur. Fra Århus universitet 2009
Advokat 2012
Møderet for Landsret 2012

Tillidshverv



Michael Møller Pedersen
Advokat (L), partner
Direkte
69 60 71 73
Mobil
21 84 92 04
LinkedIn