Om Marie Skjelbo Nielsen

Marie Skjelbo Nielsen (L) har virket som advokat i Aalborg siden 2012. Marie Skjelbo Nielsen er uddannet cand.merc.aud fra Odense Universitet, og har i en lang årrække arbejdet i skatteafdelingen i et af landets største revisionsfirmaer. Som følge heraf har Marie Skjelbo Nielsen stor interesse for og erfaring med skatteret, ligesom hun har specialiseret sig i moms på fast ejendom.

Udover skatteretten beskæftiger Marie Skjelbo Nielsen sig med rådgivning om køb og salg af ejendomme, herunder projektejendomme samt tilrettelæggelse af videresalg heraf. Derudover har hun stor erfaring med køb og salg af udlejningsejendomme samt private boliger.

Samtidig har Marie Skjelbo Nielsen erfaring med opløsning af andelsboligforeninger, hvor hun i kraft af sin revisoruddannelse også kan være behjælpelig med udarbejdelse af likvidationsregnskaber.

Marie Skjelbo Nielsen er også en del af Hovmøller & Thorups insolvens- og inkassoteam, ligesom hun møder i retten på tvangsauktioner.

Endelig har Marie Skjelbo Nielsen stor erfaring indenfor ansættelsesretten, hvor hun hjælper med alt lige fra udarbejdelse af ansættelseskontrakter, sammensætning af særlige lønpakker med fokus på skat, bonusprogrammer, aktielønsordninger mv., men også i forbindelse med opsigelse af medarbejdere mv.

Som specialistområder kan fremhæves:

  • Skatteret og moms på fast ejendom
  • Køb og salg af fast ejendom
  • Insolvensret
  • Ansættelsesret
Uddannelse

Cand.merc.aud., Odense Universitet 2001

Cand.Jur., Aarhus Universitet 2007

Advokat 2012

Møderet for Landsretten 2016

Marie Skjelbo Nielsen
Advokat (L)
Direkte
96 30 42 49
Mobil
25 46 11 86
LinkedIn