Om Linda Giessing

Linda Giessing, advokat (L) er uddannet erhvervsjurist i 2002, og blev efterfølgende jurist i 2005, og har siden arbejdet som advokat i det nordjyske.

Linda Giessing beskæftiger sig primært med rådgivning indenfor privatretten, herunder sager om skilsmisse og separation. I kraft af sin baggrund i erhvervsjurist uddannelsen har hun stor erfaring med rådgivning om deling af ægtefællers bodele, samt udarbejdelse af bodelingsoverenskomster. Rådgivningen omfatter foruden de økonomiske opgørelser tillige rådgivning om muligheden for ægtefællebidrag eller særejekompensation.

Linda har endvidere bistået i adskillige sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Linda er behjælpelig med at søge fri proces og/eller retshjælpsdækning til førelse af en sag ved domstolene.

Som en naturlig del af privatretten rådgiver Linda om udarbejdelse testamenter, ægtepagter og samejekontrakter.

Dødsbobehandling er ligeledes en del af Linda Giessing arbejdsopgaver.

Linda Giessing er medlem af Danske Familieretsadvokater.dfa_logo_rgb.png

Gennem en længere periode har Linda Giessing arbejdet med sager om tvangsanbringelse af børn og unge, hvor hun giver møde i Børne- og Ungeudvalg, Ankestyrelsen, samt møder i Retten.

Linda Giessing beskæftiger sig tillige med straffesager. Enhver har ret til selv at vælge den forsvarer, man ønsker. Det er således ikke nødvendigt at tage den, som retten eller politiet anviser. Du kan selv kontakte retten for at bede om en bestemt forsvarer, eller Linda kan gøre det for dig.

Det er dommeren, der fastsætter forsvarerens salær, der i første omgang afholdes af statskassen. Hvis du bliver dømt i sagen vil du dog normalt også blive dømt til at skulle betale salæret til din forsvarer.

Linda Giessing beskæftiger sig endvidere med generel rådgivning om køb og salg af fast ejendom - privat og erhverv, herunder anpartsoverdragelser af ejendomsselskaber med boligudlejningsejendomme med tilbudspligt, hvori Linda Giessing har et særligt kendskab til gennemførelse af syn- og skøn til fastlæggelse af tilbudsprisen. Herudover rådgivning om ejerforeningsforhold, udarbejdelse af vedtægter samt førelse af retssager om mangler ved fast ejendom.

I en årrække har Linda Giessing været beskæftiget i en landboforening, hvorved hun har opnået betydelig kendskab til landbrugets retsforhold, herunder berigtigelse af landbrugshandler, udstykningssager, udarbejdelse af deklarationer samt førelse af retssager om bl.a. naturbeskyttelsesområder, vandløb, mangler ved landbrugsejendomme mv.

Som specialistområder kan nævnes: 

  • Familieretlige forhold, herunder om skilsmisse, forældremyndighed og bopæl
  • Dødsboer
  • Køb og salg af fast ejendom, både privat og erhvervsejendomme,
  • Landbrugsretlige forhold, herunder berigtigelse af landbrugshandler
  • Strafferet
Uddannelse

Cand.merc.jur fra Aalborg Universitet 2002

Cand.jur fra Århus Universitet 2005

Advokat 2008

Møderet for Landsret 2008

Tillidshverv

Ekstern lektor, Aalborg Universitet som projektvejleder på jura og erhvervsjurastudierne.

Linda Giessing
Advokat (L), merc. jur.
Direkte
96 30 42 48
Mobil
91 54 44 44
LinkedIn