Om Hans Peter Storvang

Hans Peter Storvang har i en årrække beskæftiget sig med de fleste discipliner inden for generel erhvervsret, herunder ydet rådgivning om kontrakter, selskabsret, insolvensret, virksomhedsoverdragelse, erstatningsret, skatteret, erhvervsstrafferet, entrepriseret og rets- og voldgiftssager. Hans Peter Storvang tilstræber at yde en helhedsorienteret rådgivning med fokus på klientens interesser. Det er afgørende for Hans Peter Storvang, at rådgivningen tilfører sagen værdi.
 

Hans Peter Storvang har gennem årene ført en række principielle rets- og voldgiftssager og har været konstitueret landsdommer i Vestre Landsret. Han har med sin erfaring som advokat og dommer en god mulighed for at vurdere en sags bevisligheder, herunder rådgive klienten om, hvorvidt en sag bør anlægges, samt tilrettelægge processen på en strategisk rigtig måde med henblik på, at sagen får det bedst tænkelige udfald for klienten.
 

Gennem årene har Hans Peter Storvang ydet rådgivning inden for landbrugets retsforhold. Ved at kombinere sin erfaring med landboret med sin viden om insolvensret, er Hans Peter Storvang i stand til at yde en solid og realistisk rådgivning til kriseramte landmænd. Hans Peter Storvang yder også rådgivning til banker med det formål at beskytte virksomhedens og dermed bankens værdier i forbindelse med et økonomisk sammenbrud. Han er kurator i flere konkursboer og behandler flere dødsboer, ligesom han rådgiver om rekonstruktion af virksomheder. Herudover yder Hans Peter Storvang mere strategisk rådgivning til bestyrelser og andre beslutningstagere. Han deltager aktivt i bestyrelsesarbejde og bliver jævnlig benyttet som dirigent på generalforsamlinger og

årsmøder.

 

Som specialistområder kan fremhæves:

  • Generel erhvervsret

  • Rets- og voldgiftssager
  • Selskabsret
  • Insolvensret
  • Dødsbobehandling
  • Landbrugets retsforhold
  • Strafferet
Uddannelse

Cand.jur. fra Aarhus Universitet år 2000.
Beskikkelse som advokat år 2003.
Møderet for landsret år 2009.
Møderet for Højesteret år 2014.
Konstitueret som dommer i Vestre Landsret  år 2015.

Tillidshverv

Formand i Midtvejs Auto A/S
Formand i Midtvejs Invest A/S
Formand i Klim Furniture A/S
Formand i Ste. Maxime A/S
Næstformand for Han Herred Efterskole.
Bestyrelsesmedlem Botilbuddene Nordenfjords A/S
Bestyrelsesmedlem i CSK Property A/S

Skifterettens medhjælper i gældssaneringssager år 2018
Medlem af Danske Insolvensadvokater.

Hans Peter Storvang
Advokat (H), partner
Direkte
96 30 42 36
Mobil
21 77 97 23
LinkedIn