Om Gry Stikling Hermansen

Gry Stikling Hermansen har specialiseret sig inden for forskellige områder vedrørende fast ejendom, herunder særligt med fokus på boliglejeret, erhvervslejeret, ejerforeninger, huslejeinkasso, mangler ved fast ejendom og overdragelse af ejendomme.

Gry Stikling Hermansen er medlem af Dansk Selskab for Boligret.

Herudover beskæftiger Gry Stikling Hermansen sig med generel rådgivning om private forhold, herunder sager om forældremyndighed og bopæl, rådgivning i forbindelse med skilsmisse og bodelingsoverenskomster, samt rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af testamenter, ægtepagter og samejekontrakter mv.

Gry Stikling Hermansen fører retssager inden for sine specialer, ligesom hun gerne underviser inden for de områder, hvori hun er specialiseret.

I sin sagsbehandling søger Gry Stikling Hermansen at yde værdiskabende rådgivning, der er tilpasset den enkelte klients ønsker og behov. Hun vægter grundighed og effektivitet højt, og tilstræber et højt juridisk niveau.

Som specialistområder kan fremhæves:

  • Bolig- og erhvervslejeret
  • Huslejeinkasso
  • Køb og salg af fast ejendom
  • Mangler ved fast ejendom
  • Familie- og arveret
  • Inkasso iøvrigt


 Uddannelse

Cand.Jur 2013, Aalborg Universitet
Advokat 2016

 

Gry Stikling Hermansen
Advokat
Direkte
69 60 71 71
Mobil
81 82 46 96
LinkedIn