Om Christine Fly Bjerregaard

Christine Fly Bjerregaard yder rådgivning indenfor fast ejendom, hvor hun har betydelig erfaring med projektudvikling af bolig- og erhvervsejendomme både som intern advokat og ekstern advokat. Christine beskæftiger sig med adskillige aspekter indenfor projektudvikling, herunder matrikulære forhold, foreningsret, planret, tinglysningsret, skatte- og afgiftsmæssige forhold samt seriesalg af boliger.

Samtidig rådgiver Christine om erhvervslejeret samt om køb og salg af erhvervsejendomme.

Christine har også tidligere erfaring med rådgivning af private aktører såvel som kommuner om etablering af friplejeboliger, herunder i forbindelse med et offentligt udbud af kommunal fast ejendom.

Endelig yder Christine rådgivning om selskabsretlige forhold, herunder stiftelser, omstruktureringer samt virksomhedsoverdragelser.

Som specialistområder kan nævnes:

  • Projektudvikling
  • Køb og salg af erhvervsejendomme
  • Erhvervslejeret
  • Selskabsret

Christine er grundig, sætter en stor flid i at udtænke de bedste kommercielle løsninger til klienter og samtidig yde rådgivningen letforståeligt.

Uddannelse  

Advokat 2017

Cand.jur. fra Københavns Universitet 2014

Christine Fly Bjerregaard
Advokat
Direkte
69 60 71 68
Mobil
22 20 33 90