Om Camilla Vinther

Camilla Vinther yder rådgivning inden for forskellige områder vedrørende fast ejendom – herunder særligt entrepriseret, erhvervslejeret, projektudvikling, køb og salg af ejendomme, herunder boligejendomme, udlejnings- og erhvervsejendomme samt alle juridiske problemstillinger i tilknytning hertil.

 

Derudover beskæftiger Camilla Vinther sig med rådgivning inden for erhvervslivets forhold, herunder selskabsret, virksomhedsoverdragelse, omstrukturering, rekonstruktion,  kontraktindgåelse m.v., ligesom hun gerne møder i retten eller i en voldgift inden for de nævnte fagområder.  

 

I sin sagsbehandling er det vigtigt for Camilla, at klienten holdes løbende orienteret om sagens forløb, og at hun yder rådgivning med kommerciel forståelse, således at der kan skabes den for klienten bedst mulige løsning, der i særdeleshed tager hensyn til klientens virksomhed.

 

Som specialeområder kan nævnes:

 

  • Overdragelse af ejendomme
  • Entrepriseret
  • Projektudvikling
  • Selskabsret
Uddannelse

Cand. Jur fra Aalborg Universitet 2012

Camilla Vinther
Advokat
Direkte
69 60 71 68
Mobil
30 21 24 21
LinkedIn