Om Camilla Vinther Hansen

Camilla Vinther Hansen yder rådgivning inden for forskellige områder vedrørende fast ejendom herunder særligt entrepriseret, overdragelse af ejendomme og projektsager.

Derudover beskæftiger Camilla Vinther Hansen sig med en række erhvervsretlige områder, herunder selskabsret, virksomhedsoverdragelse, omstruktureringer og kontraktindgåelse.  

Inden for begge fagområder har Camilla Vinther Hansen tillige erfaring med førelse af rets- og voldgiftssager.

I sin sagsbehandling er det vigtigt for Camilla Vinther Hansen at yde rådgivning i et kommercielt perspektiv med forståelse for klientens forretning, så der kan skabes en helstøbt løsning for klienten. Derudover tilstræber hun endvidere, at sagerne løses effektivt og med høj kvalitet samt at klienten holdes orienteret om sagens udvikling.

Som specialistområder kan nævnes:

-    Overdragelse af ejendomme

-    Entrepriseret

-    Projektsager

-    Selskabsret

 Uddannelse

 Cand.jur. fra Aalborg Universitet 2012

 Advokat 2015

Camilla Vinther Hansen
Advokat
Direkte
Mobil
30212421