Om Anne Hogreffe Norsker

Anne har stor erfaring med og yder rådgivning inden for køb og salg af fast ejendom samt øvrig privatretlig rådgivning i forbindelse hermed.

Derudover beskæftiger Anne sig med alle facetter inden for generel erhvervsrådgivning og erhvervsrelaterede problemstillinger, herunder eksempelvis kontraktforhandlinger, kontraktudarbejdelse og kontraktuelle spørgsmål.

Via sin tidligere erhvervserfaring har Anne opnået en bred erfaring med offentlige myndigheders kontraktforhold og det praktiske samspil mellem jura og forretningsforståelse.

Anne har endvidere en solid erfaring med forberedelse og førelse af civile retssager og retsmægling.

Som specialistområder kan fremhæves:

  • Fast ejendom
  • Generel erhvervsrådgivning
  • Førelse af civile retssager 

Anne arbejder målrettet på at yde rådgivning på et højt juridisk niveau med en grundig og effektiv tilgang i et forståeligt sprog.

Uddannelse

Cand.jur. fra Aalborg Universitet 2012

Advokat 2017

Anne Hogreffe Norsker
Advokat
Direkte
96 30 42 44
Mobil
30 21 02 44