Tinna Lindberg Sørensen
PA og HR-ansvarlig
Direkte
+4596304243
Mobil
+4524816010
Jeanette Louise Thomsen
Bogholder
Direkte
69 60 71 71
Mobil
28 19 84 02
Gitte Tranholm Christensen
Kreativ servicemedarbejder
Direkte
Mobil
Marianne Rothenborg
Servicemedarbejder
Direkte
Mobil
Elvin Sigaard
Piccolo
Direkte
Mobil
Mail

Kontakt os

96 30 42 30