Udbud og licitation

Hovmøller & Thorup Advokatfirma har stor erfaring med at rådgive offentlige myndigheder i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud både efter reglerne for EU-udbud og efter Tilbudsloven.

Hovmøller & Thorup Advokatfirma har gennem årene opbygget en stor erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud både efter reglerne for EU-udbud og efter Tilbudsloven.

Læs mere om Tilbudsloven her:

Advokatfirmaet bistår i alle udbudsprocessens faser, herunder ved:

  • Vurdering af udbudspligt
  • Tilrettelæggelse af udbudsprocessen
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder tildelingskriterier
  • Evaluering af tilbuddene samt
  • Kontrakttildeling og kontraktindgåelse

Vi tilbyder endvidere at føre sager ved Klagenævnet for Udbud. 

Klagenævnets hovedopgave er at behandle klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af EU's udbudsdirektiver, EUF-traktaten og de heraf afledte principper om ligebehandling og gennemsigtighed m.v. og tilbudsloven.

Læs mere om Klagenævnet...

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner

Michael Møller Pedersen
Advokat (L), partner
Direkte
69 60 71 73
Mobil
21 84 92 04
LinkedIn
Albert Sverrisson
Advokat
Direkte
96 30 42 40
Mobil
50 70 65 95
LinkedIn