Udbud og licitation

Hovmøller & Thorup Advokatfirma har stor erfaring med at rådgive offentlige myndigheder i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud både efter reglerne for EU-udbud og efter Tilbudsloven.

Hovmøller & Thorup Advokatfirma har gennem årene opbygget en stor erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder i forbindelse med planlægning og gennemførelse af udbud både efter reglerne for EU-udbud og efter Tilbudsloven.

Læs mere om Tilbudsloven her:

Advokatfirmaet bistår i alle udbudsprocessens faser, herunder ved:

  • Vurdering af udbudspligt
  • Tilrettelæggelse af udbudsprocessen
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder tildelingskriterier
  • Evaluering af tilbuddene samt
  • Kontrakttildeling og kontraktindgåelse

Vi tilbyder endvidere at føre sager ved Klagenævnet for Udbud. 

Klagenævnets hovedopgave er at behandle klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af EU's udbudsdirektiver, EUF-traktaten og de heraf afledte principper om ligebehandling og gennemsigtighed m.v. og tilbudsloven.

Læs mere om Klagenævnet...

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner

Michael Møller Pedersen
Advokat (L), partner
Direkte
69 60 71 73
Mobil
21 84 92 04
LinkedIn
Direkte
Mobil
Mail