Transportret

Hovmøller & Thorup Advokatfirma rådgiver alle transportbranchens nationale og internationale aktører, herunder transportører, speditører, transportkunder samt branchens forsikrings- og finansieringsselskaber.

De typiske problemstillinger vedrører aftalegrundlaget ved transporter, sikkerhedsstillelse, transportdokumenters rækkevidde, transportskader, finansiering af transportvirksomheder samt toldoplag og lignende havne- og søfartsretlige spørgsmål.

Herudover rådgiver Hovmøller & Thorup Advokatfirma i sager om udbud af transport - og personbefordring, køre-/hviletid samt færdsels- og trafikforseelser.

Advokatfirmaets medlemskab af Legal Netlink Alliance sikrer, at internationale transportproblemstillinger også kan håndteres effektivt enten ved sparring med vores kollegaer i udlandet eller ved henvisning til en kompetent advokat i de relevante lande.

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner