Strafferet

Hovmøller & Thorup Advokatfirma rådgiver i sager af strafferetlig karakter. Denne bistand omfatter både traditionelle overtrædelser af Straffeloven og overtrædelser af særlovgivningen, herunder eksempelvis bygge- og miljølovgivningen.

Advokaterne i Hovmøller & Thorup rådgiver i sager af strafferetlig karakter. Advokatfirmaets rådgivning dækker de fleste områder indenfor strafferetten, herunder bl.a. bødesager, færdselssager, berigelseskriminalitet og personkriminalitet.

Du har ret til selv at vælge den forsvarer du ønsker, så du behøver ikke nødvendigvis at tage den, som retten eller politiet henviser til. Du kan selv kontakte retten for at bede om en bestemt forsvarer, eller vi kan gøre det for dig gøre det.

Det er dommeren, der fastsætter forsvarerens salær, der afholdes af statskassen. Hvis du bliver dømt i sagen vil du normalt også blive dømt til at skulle betale salæret til din forsvarer.

Du kan kontakte os direkte, hvis du bliver anholdt, sigtet, tiltalt eller varetægtsfængslet, så får vi en forsvarer blive beskikket for dig.

Forud for mødet i retten, afholder vi et eller flere møder, hvor vi sammen gennemgår politiets efterforskningsmateriale. Vi må ikke udlevere materialet til dig, men vi gennemgår det sammen, og drøfter i hvilket omfang du ønsker at udtale dig i retten.

 

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner