Skatteret

Hovmøller & Thorup Advokatfirma yder rådgivning om skatteretlige forhold dels til selskaber og dels til private personer. Herudover har vi erfaring med førelse af skattesager for Skatteankenævn og Landsskatteretten.

Hovmøller & Thorup Advokatfirma rådgiver om skatteretlige forhold både for selskaber og private personer. Herudover har vi stor erfaring med førelse af skattesager for Skatteankenævnet og Landsskatteretten.

Advokat Marie Skjelbo Nielsen er uddannet cand.merc.aud. og cand.jur. og har i 12 år arbejdet hos KPMG, først som revisor og efterfølgende som skattejurist i dette firmas skatteafdeling. I den forbindelse har hun opnået stor erfaring med førelse af skattesager og har bl.a. skrevet bogen ”Omkostningsgodtgørelse i skattesager”.

Hvis du har modtaget en afgørelse eller en agterskrivelse fra SKAT, tilbyder vi en procesvurdering af, om det efter vores opfattelse vil være formålstjenligt at påklage afgørelsen til skatteankenævnet, Landsskatteretten eller til domstolene.

Moms på fast ejendom
Marie Skjelbo Nielsen har specialiseret sig indenfor reglerne om moms på fast ejendom. Reglerne er komplicerede, og der sondres mellem nye og gamle bygninger, byggegrunde, nedrivning m.v.

Det er sælger, der er forpligtet til at ophæve og afregne momsen - bortset fra salg på tvangsauktion. Marie Skjelbo Nielsen hjælper gerne med afklaring af, hvorvidt en konkret handel er momspligtig eller momsfri, eventuelt ved forelæggelse af spørgsmålet hos SKAT.

Dækningsafgift på visse erhvervsejendomme
Aalborg og Randers Kommuner opkræver dækningsafgift af erhvervsejendomme. Det er dog ikke alle erhvervsejendomme, der er dækningsafgiftspligtige. Ejendomme, der udlejes til beboelse er heller ikke dækningsafgiftspligtige.

Hvis en ejendom anvendes til både et dækningsafgiftspligtigt formål f.eks. kontor og ikke-dækningsafgiftspligtigt formål, skal der kun betales dækningsafgift af den dækningsafgiftspligtige del. Der gælder dog det særlige, at såfremt mere end 50 % af ejendommen anvendes til ikke-dækningsafgiftspligtige formål, da er hele ejendommen fritaget for dækningsafgift.

Vi tilbyder at gennemgå seneste vurderingsmeddelelser på erhvervsejendomme med henblik på at vurdere, om dækningsafgiften opkræves på et korrekt grundlag.

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner

Direkte
Mobil
Mail