Professionsansvar

Hovmøller & Thorup Advokatfirma har en omfattende og specialiseret viden om professionsansvaret og erstatningsopgørelsen for en lang række professionelle erhvervsudøvere, f.eks. advokater, ejendomsmæglere, byggesagkyndige, revisorer, ingeniører/arkitekter og entreprenører.

Professionsansvaret er det erstatningsansvar, som påhviler professionelle erhvervsudøvere.
 
Hovmøller & Thorup har en omfattende og specialiseret viden vedrørende professionsansvaret og erstatningsopgørelsen for en lang række professionelle erhvervsudøvere, f.eks. advokater, ejendomsmæglere, byggesagkyndige, revisorer, ingeniører/arkitekter og entreprenører.
 
I den forbindelse yder advokatfirmaet rådgivning om tilstands- og elrapporter, energimærker, beregninger/vurderinger og værdiansættelser samt rådgivning og opgaveløsning i øvrigt.
 
For alle typer af professionsansvar gælder der en culpanorm, således at det er en betingelse for ansvar, at den professionelle har begået en fejl. Der skal foretages en vurdering af, hvordan den almindelige gode professionelle ville have optrådt i en tilsvarende situation.
 
I den forbindelse har Hovmøller & Thorup Advokatfirma dyb indsigt i det pågældende erhvervsområde, herunder det regelgrundlag, der regulerer erhvervsudøvelsen, og i særdeleshed det regelgrundlag, der regulerer løsningen af en given opgave, og de regler for god skik, der for de fleste professioner er gældende, og som er af afgørende betydning for culpavurderingen.
 
Hovmøller & Thorup Advokatfirma har også indgående erfaring med at føre sager på vegne af professionelle erhvervsudøvere for forskellige disciplinære nævn, f.eks. Advokatnævnet, Ejendomsmæglernævnet, Revisornævnet og Pengeinstitutankenævnet.
 
Endvidere har Hovmøller & Thorup Advokatfirma omfattende erfaring med forsikringsbranchen, konfliktløsning og førelse af retssager om professionsansvar ved domstolene og ved voldgifter.

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner

Direkte
Mobil
Mail