Produktansvar

Hovmøller & Thorup Advokatfirma har en omfattende erfaring med produktansvar, herunder tabsopgørelse, i forhold til såvel produktansvarsloven og dansk rets almindelige regler om erstatning uden for kontrakt samt afgræsningen til købelovens regler, som ikke regulerer produktansvaret.

Produktansvar er det erstatningsansvar, der ifalder sælger og/eller producent for skade på ting eller person, som er forvoldt af produktets farlige egenskaber.
 
Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup har omfattende erfaring med produktansvar, herunder tabsopgørelse, i forhold til såvel Produktansvarsloven og dansk rets almindelige regler om erstatning udenfor kontrakt som afgræsningen til Købelovens regler, som ikke regulerer produktansvaret.

Endvidere har Hovmøller & Thorup Advokatfirma omfattende erfaring med forsikringsselskabers sagsbehandling, konfliktløsning og førelse af retssager om produktansvar ved domstolene og ved voldgifter. 

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner