Persondataret

Hovmøller & Thorup Advokatfirma rådgiver om alle aspekter af persondataret

De persondataretlige regler regulerer indsamling og behandling af personoplysninger i elektronisk form. Persondataretten berører alle, der er i besiddelse af personoplysning, herunder blandt andet i lejeretlig- og ansættelsesretlig henseende, men tillige ved virksomheders behandling om oplysninger om kunder.

Det persondataretlige område udvides konstant, og den øgede anvendelse af digitale værktøjer danner løbende grundlag for nye problemstillinger. Derfor er det vigtigt for Hovmøller & Thorup Advokatfirma løbende at holde sig opdateret om den nyeste udvikling inden for området.

Den 25. maj 2018 får "den nye" Persondataforordning virkning. Samtidig med at forordningen i hovedtræk viderefører de nugældende regler, medfører forordningen nye og skærpede regler og ikke mindst sanktioner.

Hovmøller & Thorup Advokatfirma rådgiver om såvel nugældende regler som reglerne efter den 25. maj 2018, og advokatfirmaets spidskompetencer inden for blandt andet ansættelsesret og lejeret anvendes for at give vore klienter den bedste helhedsrådgivning.

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner

Mie Otzen Møller
Advokat
Direkte
96 30 42 37
Mobil
30 70 20 52
LinkedIn
Christian Løth Mortensen
Advokat (L), partner
Direkte
96 30 42 42
Mobil
22 77 33 43
LinkedIn