Pengeinstitutters retsforhold

Hovmøller & Thorup Advokatfirma rådgiver flere nordjyske pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder. Vi har oparbejdet betydelig erfaring indenfor de særlige forhold, som er gældende for denne branche, herunder tilsynslovgivningen.

Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup har også et solidt indblik i sagsbehandling og kreditforhold i pengeinstitutterne, hvorfor vi også rådgiver om fremskaffelse af kapital på vegne af erhvervsvirksomheder.

Vi har erfaring med opkøb, fusioner, sammenlægninger, omdannelser m.v. af banker, forsikringsselskaber, sparevirksomheder, andelskasser m.v.

Hovmøller & Thorup Advokatfirma tilbyder endvidere rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af forretningsgange og anden implementering af den finansielle lovgivning i den finansielle virksomheds daglige forretning samt udarbejdelse af notater vedrørende fortolkning af den finansielle lovgivning.

Flere af Hovmøller & Thorups advokater har erfaring fra drift af pengeinstitutter via både ansættelsesforhold i og deltagelse i repræsentantskabet for pengeinstitutter.

Advokatfirmaets rådgivning omfatter også fremskaffelse af kapital gennem finansielle produkter.

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner

Christian Løth Mortensen
Advokat (L), partner
Direkte
96 30 42 42
Mobil
22 77 33 43
LinkedIn
Michael Møller Pedersen
Advokat (L), partner
Direkte
69 60 71 73
Mobil
21 84 92 04
LinkedIn