Pengeinstitutters retsforhold

Hovmøller & Thorup Advokatfirma rådgiver flere nordjyske pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder. Vi har oparbejdet betydelig erfaring indenfor de særlige forhold, som er gældende for denne branche, herunder tilsynslovgivningen.

Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup har også et solidt indblik i sagsbehandling og kreditforhold i pengeinstitutterne, hvorfor vi også rådgiver om fremskaffelse af kapital på vegne af erhvervsvirksomheder.

Vi har erfaring med opkøb, fusioner, sammenlægninger, omdannelser m.v. af banker, forsikringsselskaber, sparevirksomheder, andelskasser m.v.

Hovmøller & Thorup Advokatfirma tilbyder endvidere rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af forretningsgange og anden implementering af den finansielle lovgivning i den finansielle virksomheds daglige forretning samt udarbejdelse af notater vedrørende fortolkning af den finansielle lovgivning.

Flere af Hovmøller & Thorups advokater har erfaring fra drift af pengeinstitutter via både ansættelsesforhold i og deltagelse i repræsentantskabet for pengeinstitutter.

Advokatfirmaets rådgivning omfatter også fremskaffelse af kapital gennem finansielle produkter.

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner

Christian Løth Mortensen
Advokat (L), partner
Direkte
96 30 42 42
Mobil
22 77 33 43
LinkedIn
Direkte
Mobil
Mail