Lejeret

Hovmøller & Thorup Advokatfirma yder rådgivning indenfor alle områder af lejeretten, dog med særligt fokus på erhvervslejeretlige forhold.

Advokatfirmaet Hovmøller & Thorups rådgivning omfatter såvel udarbejdelse og kommentering af lejekontrakter som rådgivning vedrørende forhold under lejeaftalens forløb og i forbindelse med fraflytning af lejemål.

Firmaets advokater har solid erfaring i udarbejdelse af erhvervslejekontrakter indenfor alle former for fast ejendom, herunder domicillejemål, centerlejemål, specialopførte ejendomme m.v.

Navnlig projektejendomme og investeringsejendomme udgør en stor del af rådgivningen, og der er derfor et tæt samarbejde mellem firmaets jurister indenfor henholdsvis lejeretten og entrepriseretten. Denne del af rådgivningen omfatter også due diligence gennemgang af lejekontrakter m.v. i forbindelse med overdragelse af større ejendomsporteføljer.

I relation til den lejeretlige rådgivning har advokatfirmaets jurister også en bred erfaring med forpagtningsaftaler, afståelse, franchise, sale and lease back m.v. indenfor stort set alle områder.

Rådgivning ydes overfor både udlejere og erhvervslejere, og Hovmøller & Thorup Advokatfirma rådgiver også gerne i forbindelse med behandling af tvister i lejeretlige forhold, herunder konfliktløsning, mediation samt voldgifts- og retssagsbehandling.

Udlejers ret til lejereguleringer
Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup har stor erfaring med at rådgive om lejeregulering, herunder markedslejeregulering, forbedringsforhøjelser m.v. Vi bistår gerne med varslingen af en lejeregulering, hvad enten denne skyldes ændringer i markedslejen, ændringer i ejendommens skatte- og afgiftsniveau, eller der blot er tale om en aftalt regulering af lejen i form af pristal/procentuel regulering af lejen. Vi følger endvidere udviklingen i markedslejen meget tæt i Aalborg Midtby, således at vi til enhver tid er i stand til at rådgive om det aktuelle lejeniveau indenfor især butiks- og kontorlejemål.

Få hjælp til udarbejdelse af lejekontrakt
Advokatfirmaets advokater beskæftiger sig også i stort omfang med boliglejeret, og vi udarbejder gerne boliglejekontrakter samt gennemgår boliglejekontrakter inden de underskrives. Vi har også stort fokus på eksisterende boliglejekontrakter i forbindelse med vores rådgivning ved køb af en udlejet boligejendom, idet der består en række faldgruber for en køber af sådanne ejendomme, bl.a. har boliglejerne mulighed for at søge lejen nedsat - også med tilbagevirkende kraft.

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner

Karen-Marie Hovmøller
Advokat (H), partner
Direkte
96 30 42 35
Mobil
20 23 93 24
LinkedIn
Michael Møller Pedersen
Advokat (L), partner
Direkte
69 60 71 73
Mobil
21 84 92 04
LinkedIn
Direkte
Mobil
Mail
Gry Stikling Hermansen
Advokat
Direkte
69 60 71 71
Mobil
81 82 46 96
LinkedIn