Kontrakter og erhvervsrådgivning

Hovmøller & Thorup Advokatfirma har som et af vores hovedarbejdsområder rådgivning indenfor generel erhvervsrådgivning og udarbejdelse af kontrakter.

Under arbejdsområdet kontrakter og generel erhvervsrådgivning hører en række specialer, herunder køberet og kontraktsret. Køberet er en option eller aftale, der giver en part ret, men ikke pligt, til at måtte købe noget nærmere bestemt. En køberet modsvares af den andens pligt til at sælge. For kontraktsret gælder det, at du aldrig skal skrive under på noget, du ikke har læst godt og grundigt igennem.

Køberet og kontrakstret er kendetegnede ved, at de går på tværs af mange af de arbejdsområder, som vi beskæftiger os med, og de beherskes af hovedparten af vores advokater.

I vores rådgivning tager vi udgangspunkt i klientens behov, og for at sikre økonomi, kvalitet og effektivitet baseres kontrakterne ofte på allerede udarbejdede standarder, som tilpasses klientens behov og ønsker. Herudover tilbyder vi skræddersyede kontrakter til konkrete formål.

Vores advokater har en betydelig indsigt i og erfaring med kommercielle forhold inden for mange brancher, og vores juridiske rådgivning sigter derfor altid mod forretningsmæssigt bæredygtige løsninger, der i den konkrete situation er de mest optimale for klienten.

Hovmøller & Thorup Advokatfirma yder rådgivning både i forbindelse med danske og internationale kontrakter.

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner

Christian Løth Mortensen
Advokat (L), partner
Direkte
96 30 42 42
Mobil
22 77 33 43
LinkedIn
Direkte
Mobil
Mail
Direkte
Mobil
Mail