Hushandel og skøde

Hovmøller & Thorup Advokatfirma har opbygget en betydelig erfaring og ekspertise indenfor rådgivning om fast ejendom.

Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup har opbygget en betydelig erfaring og ekspertise inden for rådgivning om fast ejendom, som udgør en af vores kernekompetencer. Vores specialiserede advokater tilbyder rådgivning indenfor bl.a. følgende områder:

  • Hushandel og udarbejdelse af skøde
  • Tvister vedr. fast ejendom
  • Tvangsauktioner

Få hjælp til din hushandel og udarbejdelse af skøde 
Hovmøller & Thorup Advokatfirma yder endvidere rådgivning til private i forbindelse med køb og salg af boliger, sommerhuse, grunde m.v., og vi gennemgår i den forbindelse købsaftale, tilstandsrapport, finansieringsmulighederne samt udarbejder de nødvendige advokatforbehold. Endvidere udarbejder vi skøde og forestår digital tinglysning og berigtigelse, ligesom vi udarbejder diverse opgørelser i forbindelse med handelsafslutningen.

Endvidere tilbyder Hovmøller & Thorup Advokatfirma rådgivning vedrørende forældrekøb, hvor vi gennem mange år har opnået særlig indsigt i, hvorledes lejens størrelse skal fastsættes. Herudover foretager vi en vurdering af hvilken skattemæssig ordning, der bør vælges ved forældrekøb.

Tvister ved fast ejendom
Vores advokater med speciale i fast ejendom varetager alle typer af konflikter vedrørende fast ejendom samt bygge- og anlægsarbejder, og vi har stor erfaring i at føre rets- og voldgiftssager samt at deltage i syns- og skønsforretninger.

Læs mere om Lejeloven

Hovmøller & Thorup Advokatfirma har samtidig stor erfaring med håndtering af tvister om lejeforhold ved Boligretten, Landsretten og ved voldgift.

Vi har i mange år haft interesse i at udføre rådgivning vedrørende lejens størrelse i Aalborgs Midtby, og vi har systematiseret disse oplysninger, således at der kan rådgives om gældende markedsleje indenfor især butiks – og kontorlejemål.

Juridisk projektudvikling
Hovmøller & Thorup Advokatfirma har gennem årene opnået en betydelig erfaring med rådgivning til projektudviklere om alle aspekter ved ejendomsudvikling, herunder vedrørende køb af grunde, forhandling og udarbejdelse af købsaftaler, gennemgang af grundejer- og ejerforeningsforhold, gennemgang af plan- og myndighedsforhold, udbudsregler, samt valg af ejerform, herunder selskabsform.

Vi gennemfører tvangsauktioner
Hovmøller & Thorup Advokatfirma har stor erfaring med at yde rådgivning til realkredit- og pengeinstitutter samt panthavere vedrørende etablering af sikkerhed og realisationen heraf. Vi gennemfører løbende tvangsauktioner og møder desuden for private på tvangsauktion. Herudover forestår vi pantebrevs inkasso.


<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner

Karen-Marie Hovmøller
Advokat (H), partner
Direkte
96 30 42 35
Mobil
20 23 93 24
LinkedIn
Direkte
Mobil
Mail
Christian Løth Mortensen
Advokat (L), partner
Direkte
96 30 42 42
Mobil
22 77 33 43
LinkedIn
Direkte
Mobil
Mail