Gældssanering og frivillige akkorder

Hovmøller & Thorup Advokatfirma har mange års erfaring med rådgivning i gældssaneringssager.

Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup yder rådgivning både til skyldnere i forbindelse med ansøgning om gældssanering, herunder hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema samt indhentelse af korrekt dokumentation til fremsendelse til Skifteretten, og rådgivning til kreditorer vedrørende gældssaneringens forløb. Herudover ydes rådgivning til eventuel kære af Skifterettens kendelser.

Frivillige akkorder
Hovmøller & Thorup Advokatfirma rådgiver både privatpersoner og erhvervsdrivende i forbindelse med forhandling af akkordordninger udenom Skifteretten.

Vi yder samtidig rådgivning i forbindelse med generelle eller individuelle forhandlinger om akkordløsninger over for kreditorer, herunder også offentlige myndigheder. Denne rådgivning omfatter analyse af årsagerne, udarbejdelse af akkordforslag samt indhentelse af samtykke fra kreditorerne. Vi kan også hjælpe med rekonstruktion af virksomheder i forbindelse med sådanne akkordforhandlinger.

 

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner

Christian Løth Mortensen
Advokat (L), partner
Direkte
96 30 42 42
Mobil
22 77 33 43
LinkedIn
Marie Skjelbo Nielsen
Advokat (L)
Direkte
96 30 42 49
Mobil
25 46 11 86
LinkedIn