Forvaltningsret

Hos Hovmøller & Thorup Advokatfirma er rådgivningsopgaver indenfor forvaltningsretten både et selvstændigt sagsområde og et nødvendigt supplement til vores rådgivning indenfor en lang række øvrige fagområder.

Forvaltningsret vedrører det retlige forhold mellem offentlige myndigheder og borgere, der blandt andet er reguleret af Forvaltningsloven.

Advokatfirmaet Hovmøller & Thorups rådgivning til offentlige og private klienter omfatter ofte problemstillinger, hvor kendskab til de forvaltningsretlige regler for sagsbehandling, herunder reglerne om parts- og nabohøringer, kendskab til de formelle krav til forvaltningens arbejde, og ikke mindst rådgivning i forbindelse med påklage af administrative afgørelser, er en forudsætning for at yde en korrekt rådgivning.

Løbende yder vi rådgivning til offentlige myndigheder i sager om blandt andet erstatningsansvar for faktiske og juridiske forhold, ligesom vi bistår erhvervs- og privatklienter i administrative sager og retssager mod offentlige myndigheder i forbindelse med forvaltningsudøvelse.

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner