Familie- og arveret

Hovmøller & Thorup Advokatfirma yder rådgivning inden for alle aspekter af privatretten.

Som medlem af Danske Familieadvokater tilbyder vi et Familietjek, som kan oplyse dig om, hvordan den juridiske og økonomiske situation ser ud i jeres fælles forhold. Familietjekket giver klarhed, skaber overblik og kan forebygge problemer. Vi gennemgår jeres nuværende dispositioner og rådgiver jer, så I får et korrekt og velovervejet grundlag til at træffe de rigtige beslutninger.

dfa_logo_rgb.png

Lever du i et ugift samlivsforhold, kan vi tilbyde juridisk assistance med bl.a. oprettelse af samejeoverenskomst (hvis I ejer fast ejendom) eller testamente.

For ægtefæller tilbyder vi juridisk assistance med oprettelse af ægtepagt om særeje eller om deling af pensioner mv. Desuden tilbyder vi rådgivning om, hvorvidt det for ægtefæller er hensigtsmæssigt at oprette testamente.

Hvad gør jeg, hvis jeg skal separeres eller skilles?
Står du overfor separation eller skilsmisse, kan vi
rådgive og hjælpe dig med alle spørgsmål i relation til forældremyndighed, bopæl, samvær, ægtefællebidrag, særejegodtgørelse m.v. samt vedrørende selve bodelingen/den økonomiske opgørelse.

Få hjælp i forbindelse med testamente og arveret
Indenfor arveretten hjælper vi dig med at sikre din formue for fremtiden. Driver du virksomhed, kan vi rådgive dig om generationsskifte f.eks. via bestemmelser i et testamente. Vi tilbyder endvidere rådgivning vedrørende arveafkald, retssager om tvister, båndlæggelse og værgemål.


Desuden behandler Hovmøller & Thorup dødsboer, og vi kan i den forbindelse rådgive dig om, hvilken skifteform der vil være den mest fordelagtige i din situation.

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner

Direkte
Mobil
Mail