Ekspropriation

Hovmøller & Thorup Advokatfirma har stor erfaring i rådgivning af offentlige myndigheder eller private i forbindelse med gennemførelse af en ekspropriationssag.

Advokat Poul Thorup har, i kraft af sin uddannelse som landinspektør, i adskillige år assisteret offentlige myndigheder i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af ekspropriationssager, herunder været fast advokat i retssager, som udspringer af tvister vedrørende fastsættelse af erstatning.

Poul Thorups rådgivning indenfor ekspropriation omfatter blandt andet:

• Rådgivning om ekspropriationens lovlighed, ekspropriationens tilrettelæggelse og gennemførelse, herunder forhandling med de berørte lodsejere,
• Undersøgelse af mulighed for forligsmæssig overdragelse på ekspropriationslignende vilkår,
• Deltagelse i udarbejdelse af ekspropriationsplan og arealfortegnelse,
• Indkaldelse til og deltagelse i åstedsforretning,
• Førelse af åstedsprotokol og vurdering af eventuelle indsigelser,
• Udarbejdelse af udkast til ekspropriationsbeslutning,
• Udbetaling af ekspropriationserstatning,
• Deltagelse i taksations- og overtaksationsforretninger, samt
• Førelse af sager ved domstolene

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner

Michael Møller Pedersen
Advokat (L), partner
Direkte
69 60 71 73
Mobil
21 84 92 04
LinkedIn
Hans Peter Storvang
Advokat (H), partner
Direkte
96 30 42 36
Mobil
21 77 97 23
LinkedIn
Direkte
Mobil
Mail
Direkte
Mobil
Mail