Bestyrelsesarbejde

Hovmøller & Thorup Advokatfirma har betydelig erfaring med varetagelse af hverv som bestyrelsesmedlemmer i små og mellemstore erhvervsvirksomheder.

Overvejer du at udvide din bestyrelse
Advokaterne hos Hovmøller & Thorup har betydelig erfaring med varetagelse af hverv som bestyrelsesmedlemmer i små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Vores advokater sidder i dag i flere bestyrelser og varetager flere opgaver som bestyrelsesformænd.

Vi påtager os endvidere opgaver som dirigenter på generalforsamlinger og hjælper med at registrere de beslutninger, som træffes på en generalforsamling.

Hvad er mulighederne efter den nye selskabslov af 2013
Den nye selskabslov giver nye muligheder for, hvorledes ledelsesstrukturen kan sammensættes, og Hovmøller & Thorup Advokatfirma bistår i den forbindelse med rådgivning om valg af ledelsesmodel, herunder fordele og ulemper forbundet med de forskellige modeller.

Vi rådgiver også enkeltpersoner om deres forpligtelser og ansvar som bestyrelsesmedlemmer, ligesom vi rådgiver selskabsejerne om de såkaldte Corporate Governance-forhold i forbindelse med ledelsen af en virksomhed, herunder udarbejdelse af forretningsorden og instruks for bestyrelse og direktion.

Vi rådgiver endvidere om etablering af medarbejderrepræsentation i bestyrelser, hvor medarbejderne som følge af virksomhedens størrelse kan stille krav herom.

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner

Christian Løth Mortensen
Advokat (L), partner
Direkte
96 30 42 42
Mobil
22 77 33 43
LinkedIn