Ansættelsesret

Hovmøller & Thorup Advokatfirma rådgiver om alle aspekter af ansættelsesret

Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup rådgiver om alle aspekter af ansættelsesret, herunder skat i relation hertil. 

Ansættelse/afskedigelse af medarbejdere
Vi udarbejder ansættelseskontrakter for alle typer af medarbejdere, herunder funktionærkontrakter, overenskomstansatte og direktørkontrakter, og vi tilbyder i øvrigt sparring vedrørende udformning af kunde- og konkurrenceklausuler. Vi har endvidere erfaring i at udarbejde aftaler i forbindelse med udstationering af en virksomheds medarbejdere.    

Vi assisterer arbejdsgivere i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere, hvor rådgivningen blandt andet omfatter udarbejdelse af advarsels-, opsigelses- og bortvisningsskrivelser samt forhandling og udarbejdelse af fratrædelsesaftaler.   

Vi har endvidere erfaring med rådgivning om ansættelsesretlige problemstillinger i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, herunder rådgivning om virksomhedsoverdragelsesloven. Vor assistance omfatter bl.a. due diligence vedrørende arbejds- og ansættelsesretlige forhold. I den forbindelse har vi et tæt samarbejde med kontorets faggruppe med speciale i selskabsret og konkursret.    

I den generelle rådgivning hjælper vi også gerne med udformning af organisationsstruktur, ligesom vi har en solid erfaring i udformning og opdatering af personalepolitikker.   

Advokat Marie Skjelbo Nielsen, der tidligere har været ansat 12 år i revisionsfirmaet KPMG’s skatteafdeling, har særligt fokus på det skatteretlige aspekt i ansættelsesretten. Hun sørger for, at virksomhedens og medarbejdernes skattemæssige forhold optimeres såvel i forbindelse med oprettelse af ansættelsesforholdet som ved eventuel afskedigelse af medarbejderen.   

Marie Skjelbo Nielsen rådgiver gerne om, hvordan din virksomhed kan sammensætte løn og personalegoder, så den ansattes skattemæssige forhold optimeres, herunder ved indførelse af bruttolønsordninger, samt ved tildeling af medarbejderaktier.    

 

 

<< Tilbage til arbejdsområder

Kontaktpersoner

Direkte
Mobil
Mail